Πιστοποιήσεις


Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα το πρότυπο ISO 9001:2015 για τη δραστηριότητα Παραγωγή Προϊόντων από Χυτοσίδηρο

Πιστοποίηση ISO