Μοτέρ τζακιού

Βεντιλατέρ
Βεντιλατέρ 190m 3/h
Μοτέρ 190Μ3/Η, 81W 2435 στροφές
Εξωτερική Διάσταση: 16X18
Μοτέρ δυναμικότητας 190 κυβικών
μέτρων ανά ώρα
Για προώθηση του αέρα στον
θερμοθάλαμό του τζακιού η ρύθμιση του
μπορεί να γίνει με ροοστάτη
ή ηλεκτρονικό θερμοστάτη.

Βεντιλατέρ 550m 3/h
Μοτέρ 550Μ3/Η, 120W 1750 στροφές
Εξωτερική Διάσταση:23X23
Μοτέρ μεγαλύτερης πίεσης για προώθηση
του αέρα σε στενά περάσματα με
μακρυνές διαδρομές
Tο μοτέρ είναι τοποθετημένο μέσα
στην φτερωτή για αυτό και έχει μικρή
εξωτερική διάσταση στο φάρδος.

Βεντιλατέρ βαρελάκι 520m3/h
Μοτέρ βαρελάκι 520Μ3/Η 60W 2500 στροφές
Εξωτερική Διάσταση: 26X30

Βεντιλατέρ 1000m3/h
Μοτέρ 1000Μ3/Η 178W
Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας διπλής αναρρόφησης
με ενσωματωμένο κιβώτιο.


Ηλεκτρονικός Ροοστάτης
Ηλεκτρονικό κέντρο αυτοματισμού για όλα
τα τζάκια με βεντιλατέρ.
Ενεργοποιεί και αυξομειώνει τις στροφές
του βεντιλατέρ αυτόματα ανάλογα με την
ένταση της φωτιάς στην εστία.
Ηχητικό αλάρμ σε περίπτωση υπερβολικής
φωτιάς.
Αυτόματη ενεργοποίηση απο την
κατάσταση OFF.
Προρύθμιση της MINIMUM και
MAXIMUM ταχύτητας.
Ένδειξη θερμοκρασίας

 

1000m3/h